Medlemmar i rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet

Hanken har ett råd för forskarutbildningen och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Rådets för forskarutbildningen och utbildningsrådets medlemmar utses av universitetskollegiet på förslag av institutionerna, språkcentret och rektor efter hörande av högskolesamfundet. Studentrepresentanterna utses av studentkåren.

Rektor har utsett prorektor Gyöngyi Kovacs till ordförande för rådet för forskarutbildningen och prorektor Mika Gabrielsson till ordförande för utbildningsrådet. Studiesekreterare Marika Finne är sekreterare för utbildningsrådet, koordinator för doktorsprogrammet Erica Åkermarck Salmén är sekreterare för rådet för forskarutbildningen och kvalitetschef Tove Ahlskog-Pursiainen är sekreterare för det sammanslagna akademiska rådet. Det sammanslagna rådet består av rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor Ingmar Björkman som ordförande.

Rådens sammansättning:

Rådet för forskarutbildningen

Ordförande

Vice ordförande

Programdirektör

Gyöngyi Kovacs

Rune Stenbacka

Olli-Pekka Kauppila

En professor / institution (suppleant)

 

Redovisning och handelsrätt

Nari Lee (Kim Ittonen)

Finansiell ekonomi och nationalekonomi     

Rune Stenbacka (Eva Liljeblom)

Företagsledning och organisation

Sören Kock (Mats Ehrnrooth)

Marknadsföring

Peter Björk (Kristina Heinonen)

Två representanter för grupp 2

Jennie Sumelius (Emma Nordbäck)

 

Jesper Haga (Dennis Sundvik)

Två representanter för doktoranderna

Theo Herold (Helleke Heikkinen)

Phuong Nguyen (Sohaib Ahmed)

 

Utbildningsrådet

Ordförande 

Vice ordförande

Mika Gabrielsson

Kim Ittonen

En representant / ämne (suppleant)

 

Entreprenörskap och företagsledning

Joakim Wincent (Tom Lahti)

Finansiell ekonomi    

Karl Felixson (Benjamin Maury)

Företagsledning och organisation

Janne Tienari (Mats Ehrnrooth)

Handelsrätt

Matti Kukkonen (Nari Lee)

Logistik och samhällsansvar

Anna Aminoff (Nikodemus Solitander)

Marknadsföring

Kristina Heinonen (Annika Ravald)

Nationalekonomi

Staffan Ringbom (Ari Hyytinen)

Redovisning

Kim Ittonen (Eva Ström)

En representant för centret för
språk och affärskommunikation

Sofia Stolt (Margit Breckle)

Tre representanter för de studerande

Emilia Winqvist (Adam Tallberg)

 

Ville Ruokonen (Mats Welander)

 

Elsa Kuula (Theresa Forsskåhl)