GODESS

Välkommen till forskningsinstitut GODESS!

 

godess_logo.jpg

Forskningsinstitutet inom jämställdhet, kön, genus, diversitet och social hållbarhet, GODESS, grundades i november 2016. 

GODESS står för Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times.

Tre partneruniversitet

Hanken driver GODESS tillsammans med två partneruniversitet: Jyväskylä universitets handelshögskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Dessutom medverkar GLASS institute vid Newcastle University i Australien och St Mary’s University i Halifax, Kanada.

Hållbarhet och kön/genus

Institutets mål är att stärka och kombinera olika forskningsområden inom jämställdhet och hållbarhet både nationellt och internationellt.   

Jämställdhet central 

Forskning om jämställdhet både inom organisationer och på makronivå är fortsättningsvis centrala för en socialt hållbar framtid, påpekar institutets direktör Charlotta Niemistö.  

Gammal och ny forskning

GODESS bygger på existerande forskning och utvecklingsarbete men skapar samtidigt nytt. Med institutets forskningsdirektörs Jeff Hearns ord:  

”GODESS är en organisatorisk ram som sammanför kolleger från olika institutioner på Hanken och andra utbildningar inom ekonomi. Gemensamt för dem är att de jobbar med aktuella kärnfrågor inom gender, organisationer, mångfald, jämställdhet och social hållbarhet. Ett klart behov för en gemensam plattform finns både inom forskning och utveckling av policy.”

Forskningens ansvar

Enligt professor emeritus Niklas Bruun, som talade vid invigningen, behövs mångsidig och ansvarsfull forskning i en värld där jämställdhet ställs på undantag medan främlingsfientlighet, nationalism och rasism är på frammarsch. 

Följ med GODESS

Institutet bedriver olika forsknings- och utvecklingsaktiviteter. 
Följ med hemsidorna och GODESS Institute på sociala medier för mera information. Du kan läsa mer om vår verksamhet här 

Vill du läggas till vår epostlista? Skriv då till godess@hanken.fi

Du hittar oss på Twitteradressen: @GodessInstitute

Du hittar oss på Facebook via: @godessinstitute

Kontakt

DIREKTÖR
charlotta.niemisto@hanken.fi
tel. +358(0)405244088

FORSKNINGSDIREKTÖR
jeff.hearn@hanken.fi

KOORDINATOR
margaux.viallon@hanken.fi
inkeri.tanhua@hanken.fi