Fulbright

Fulbright Finland Foundation
Hanken har ett samarbetsavtal med Fulbright Finland Foundation om samarbete inom ramen för Fulbright Finlands Distinguished Chairs stipendieprogram. Hanken deltar även i flera ASLA-Fulbright cost-share-stipendieprogram.

Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics

Fulbright Finland Foundation är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika. Ett av de centrala målen för Fulbright Finland Foundation är att stödja internationaliseringen av finländska högskolor.

Hanken Svenska handelshögskolan har ingått ett avtal med Fulbright Finland Foundation om samarbete inom ramen för Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics. Avtalet gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period på 3-6 månader vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och/eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

För Hanken innebär samarbetet ett ytterligare sätt att höja vår internationella profil, speciellt bland forskare och universitet i USA. Samtidigt får vi ett breddat kontaktnät i USA och öppnar dörren för nya former av samarbete.

För mera information om hur man ansöker, vänligen se våra engelskspråkiga sidor, eller Fulbright Finlands sidor om Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics.

ASLA-Fulbright Cost Share stipendier

ASLA-Fulbright Cost Share stipendieprogrammen erbjuder möjligheter för unga och äldre forskare samt personal vid Hanken att tillbringa en forskningsperiod vid ett amerikanskt universitet.

Hanken deltar i följande ASLA-Fulbright cost-share-stipendieprogram:

  • ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellowship Program
  • ASLA-Fulbright Grant for a Junior Scholar
  • ASLA-Fulbright Grant for a Senior Scholar
  • ASLA-Fulbright Mid-Career Professional Development Grant
  • Seeking Solutions for Global Challenges Award

Information skickas ut till Hanken anställda och doktorander då ansökningsrundan öppnar (hösten).

För mera information vänligen se: https://www.fulbright.fi/grant-programs-to-us/grants-research-postdoc-a….

Inter-Country Travel Grant för Fulbright-stipendiater som redan befinner sig i Europa

Fulbright-stipendiater som redan befinner sig i ett annat europeiskt land kan söka om ett Inter-Country Travel Grant för att besöka Hanken och skapa nätverk och träffa kolleger inom forskning och undervisning. För mera information vänligen se Fulbright Centers sidor http://www.fulbright.fi/en/inter-country-travel-grant.

Mera information

För mera information om Fulbright Finland vänligen se deras hemsida.

För mera information om Fulbright-Hanken samarbetet vänligen kontakta Stipendieombudet på stipendieombud@hanken.fi eller 040-3521235.