Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar på datacentralens IT-system

Nedan länkar till registerbeskrivningar för datacentralens centrala IT-system -

Active Director(AD) -

Masterdatabas -

Smtplogg -

Mobility Online