| 08.04.2021

Fulbright Distinguished Chairs gästar Hanken

Tre amerikanska forskare kommer att gästa Hanken under våren 2021 inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center. Professorerna Nezih Altay, Brian Gibson och Leigh Anne Liu kommer att forska vid Hanken och hålla öppna seminarium om sina resultat. Mera information om seminarierna publiceras på Hankens webbsidor under våren.

Nezih Altay Fullbright 2021

Nezih Altay är professor i logistik vid Driehaus College of Business vid DePaul University i Chicago. I sin forskning försöker han se på humanitära utmaningar ur ett försörjningskedjeperspektiv. Nyligen har han arbetat med problem relaterade till t.ex. informationsflödet mellan humanitära organisationer och stödmottagare.

Hans arbete på HUMLOG-institutet vid Hanken fokuserar på utmaningarna med att leverera humanitärt bistånd till konfliktzoner. Han försöker identifiera vilka egenskaper och krav logistik i konfliktzoner bör uppfylla.

– Jag har redan länge velat samarbeta med HUMLOG-institutet och Fulbright-avtalet gjorde det nu möjligt. Jag ser fram emot att etablera ett långvarigt samarbete med Hankenforskare och doktorander under min vistelse i Finland, sammanfattar Altay.

Professor Altay håller ett seminarium om sin forskning 18 augusti 2021 kl 15.
Läs mer om Nezih Altay på webbplatsen för DePaul University.

 

Brian Gibson Fulbright 2021

Brian Gibson är professor i logistik och direktör för Center for Supply Chain Innovation vid Auburn University i Alabama. I sin forskning fokuserar professor Gibson på trender i leveranskedjor. Hans akademiska publikationer fokuserar på näthandelns uppkomst och teknologi som nyckelfaktorer för framgång inom detaljhandeln. Han leder också det framtidsinriktade forskningsprojektet Logistics 2030: Navigating a Disruptive Decade.

På Hanken kommer professor Gibson att analysera den pågående utvecklingen hos finländska återförsäljare att vara närvarande på alla kundplattformar, den sk. omnichannel-modellen, och  sålunda kunna hålla jämna steg med konsumenternas ständigt växande krav. Hans forskning undersöker logistikens roll i hur man behandlar beställningar som kommer via näthandeln.

– Jag är väldigt glad över att vara på Hanken och få samarbeta med många HUMLOG-forskare och doktorander. Jag ser också fram emot att gästföreläsa för kandidat- och magisterstudenter vid Hanken, säger Gibson.

Professor Gibson håller ett seminarium om sin forskning den 19 maj 2021 kl 15.
Läs mer om Brian Gibson på Auburn Universitys webbplats.

 

Leigh Anne Liu Fulbright 2021

Leigh Anne Liu arbetar som professor i internationell företagsamhet vid Georgia State University. Hon studerar hur kultur och inlärning påverkar interkulturella interaktioner, t.ex. förhandlingar, konflikthantering och samarbete på olika nivåer.

Professor Lius Fulbright-projekt är att studera hur ohövlighet och konflikter på arbetsplatsen kan omvandlas i mångkulturella sammanhang. Tillsammans med Hankenprofessor Denise Salin hoppas de kunna upptäcka dynamiska sätt att omvandla och minska ohövlighet och konflikter på arbetsplatserna både på en individuell och organisatorisk nivå i mångkulturella kontexter.

– Jag är glad över att kunna arbeta med professor Salin på vårt projekt, och gästföreläsa tillsammans med biträdande professor Jennie Sumelius. Jag ser också fram emot att samarbeta med doktorander och forskare på institutionen via seminarier och workshoppar, säger Liu.

Professor Liu håller ett seminarium om sin forskning den 16 juni 2021 kl. 15.
Läs mer om Leigh Anne Liu på webbplatsen Georgia State University.

 

Avtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och/eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.