| 24.10.2019

Infotillfälle om pension 12.11

Hanken ordnar ett infotillfälle om pension och pensionsprocessen.

Tillfället ordnas tisdagen den 12 november kl. 14:00-16:00 i lärarrummet (A516) med videokontakt till rum V105 i Vasa. Henrik Fröberg från Keva informerar om keva, pensionssystemet, olika pensioner och pensionsåldrar m.m. Presentationen hålls på svenska och engelska. Ifall pension börjar bli aktuellt för dig så kan du anmäla dig till tillfället här.

Frågor om tillfället eller pension kan riktas till heidi.sten@hanken.fi