| 02.03.2021

Charlotta Collén ny direktör på Hanken

Charlotta Collén
Hankens styrelse har på sitt möte 1.3.2021 utsett Charlotta Collén, politices licentiat, till ny direktör för den enhet vid Hanken som ansvarar för forskning, näringslivsrelationer och internationella ärenden.

Charlotta Collén arbetar för tillfället som utvecklingsdirektör vid Uleåborgs universitet. Till hennes ansvarsområden hör bland annat implementering av universitetets strategi, strategisk vetenskapspolicy, internationella ärenden och kvalitetssäkring. Hennes tidigare arbetserfarenhet vid ministerier och hennes vida nätverk både nationellt och internationellt ger goda förutsättningar för arbetet.

Direktörsposten var ledigförklarad under tiden 11–24.1.2021. Elva sökande lämnade in sin ansökan. Av dessa kallades fyra personer till intervju. Av de intervjuade var två män och två kvinnor. Tre av dem har doktorsexamen och en har avlagt licentiatexamen. Samtliga av de intervjuade har erfarenhet från universitetssektorn eller har bedrivit akademisk forskning. Valet gjordes efter en gedigen urvalsprocess med flera intervjuer som kompletterades med testning.

Rektor Karen Spens hälsar Charlotta Collén varmt välkommen till Hanken.

- Collén har en gedigen erfarenhet inom forskningsadministration, kvalitetssäkring, strategisk planering och internationella ärenden, därmed kommer hon att kunna stöda Hankens fortsatta arbete med att stärka vår forskning och internationella inriktning, säger rektor Karen Spens.

Direktör Maj-Britt Hedvall som varit en av Hankens tre administrativa direktörer har anhållit om pension. Därför lediganslogs posten som direktör för den enhet som ansvarar för forskning, näringslivsrelationer och internationella ärenden.

Charlotta Collén inleder arbetet vid Hanken inom mars 2021.

Bild: Charlotta Colléns arkiv