| 15.10.2019

Jan Sten ny direktör för Hanken Business Lab - Stugan

Hanken Business Lab - Stugan i Vasa
ED Jan Sten har utsetts till ny direktör för Hanken Business Lab – Stugan i Vasa från och med 1.10.2019. Förordnandet är treårigt.

Jan Sten har en ekonomexamen i företagande och företagsledning vid Hanken i Vasa. Han har jobbat vid institutionen för företagsledning och organisation både i Helsingfors och Vasa. Sten har gjort en kännbar insats vid uppbyggnaden av huvudämnet entreprenörskap och företagsledning vid högskolan. Han har också varit företagare under många år och då främst jobbat med familjer som äger företag.

-Den största utmaningen med mitt nya värv är att hitta den rätta inriktningen för verksamheten vid Stugan. Vad ska egentligen Business Lab i Vasa göra och hurdana aktiviteter ska det vara involverat i? Det här kommer jag att fokusera mest på under den första tiden av mitt förordnande, säger Sten.

Jan Sten siktar också på att lära känna studenter och alumner knutna till Hanken i Vasa, samt att skapa nätverkskontakter i Vasaregionen.
- Mitt primära fokus är på Vasa men jag ser också att jag kan bidra med kontakter från mitt nätverk i södra Finland. Det kan vara till nytta för Vasabaserade företag som vill söka sig till nya marknader, säger Sten.