Nya professorer vid Hanken

Nya professorer vid Hanken

Tre nya professorer har börjat sitt värv vid Hanken: David Grant, Ari Hyytinen och Petra Sund-Norrgård. Installationsceremonin för dessa tre hålls i samband med Hanken Research Day 14.11.2018.

David Grant är professor i supply chain management och socialt ansvar. David GrantGrant har delvis varit engagerad vid Hanken sedan år 2015, men har nu övergått helt i Hankens tjänst. Han har tidigare bl.a. innehaft en logistikprofessur vid Hull University Business School i England. Grant har även erfarenhet av gästande befattningar vid bl.a. Universidad de los Andes i Bogotá, École Supérieure du Commerce Extérieur i Paris, Aix-Marseille Université i Aix-en-Provence och Wirtschaftsuniversität Wien. Han har också en lång erfarenhet av att leda forskningsprojekt och att handleda doktorander.


-Jag är glad över möjligheten att få öka min arbetsinsats vid Hanken till heltid. Jag gillar den akademiska miljön, mina kolleger och den positiva syn högskolan har på undervisning, service och samverkan med det omgivande samhället. Jag har besökt Finland de senaste 15 åren och landsbygden och topografin påminner mig mycket om den del av Northern Ontario i Kanada som jag växte upp i.
Grants främsta forskningsintresse riktar sig mot kundservice inom logistik, detaljhandelslogistik, humanitär logistik och socialt ansvar. Han har en diger publikationshistoria som omfattar 240 publikationer i olika tidskrifter och böcker.

Ari HyytinenAri Hyytinen är ny professor i nationalekonomi och har jobbat som professor och som prorektor med ansvar för forskning vid Jyväskylä universitet. Han har också fungerat som forskningsdirektör vid Yrjö Jahnssons stiftelse.

-Jag är väldigt glad över att vara här på Hanken. Det faktum att Hanken bedriver högklassig forskning är en avgörande konkurrensfördel på lång sikt bland handelshögskolor. Jag ser fram emot att få vara en del av ett vetenskapligt samfund där forskningen ligger som grund för annan verksamhet, såsom utbildning och samarbete med privata och offentliga sektorn, säger Hyytinen.

Hyytinen har en ekonomie doktorsexamen från Helsingin kauppakorkeakoulu. Hans forskningsfokus ligger på industriell ekonomi, bankväsendet och företagsfinansiering och han har en omfattande publikationshistoria i bl.a. Journal of Public Economics, Economic Journal, Journal of Economics and Management Strategy och Rand Journal of Economics.

Petra Sund-Norrgård är ny professor i handelsrätt och kommer närmast från Helsingfors universitets enhet i Vasa där hon jobbade som lektor i juridik och som Finlands Akademi-finansierad forskardoktor.Petra Sund-Norrgård

-Jag uppskattar Hanken som arbetsplats av flera orsaker: enheten är t.ex. liten och dynamisk, vilket ger en viss frihet att utforma arbetet enligt eget önskemål. Det är också väldigt roligt att undervisa på Hanken: Studenterna är överlag duktiga, orädda och faktiskt mer intresserade av juridik än jag på förhand trodde.

Sund-Norrgård har en juris doktorsexamen från Helsingfors universitet. Hennes forskningsfokus ligger på avtalsrätt och hennes monografier och artiklar har publicerats i bl.a. Wolters Kluwer IEL-serie, Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Tidsskrift for Rettsvitenskap och Suomalaisen lakimiesyhdistyksen vuosikirja.


Den 14 november 2018 med början kl.15:30 håller alla tre professorer en installationsföreläsning i Hankens festsal i Helsingfors.