| 29.10.2020

Christina Dahlblom: Jag vill stärka Hankens företagskontakter och följa med hur covid-19 påverkar företagskulturen

Christina Dahlblom är ny Professor of Practice
Christina Dahlblom har utsetts till Professor of Practice vid institutionen för företagsledning och organisation från och med den 3 november 2020. Dahlblom vill bidra till att skapa ännu tätare nätverk och dialog mellan Hanken och näringslivet, för att hjälpa Hanken utveckla samarbete, forskning och undervisning som ger mervärde för både Hanken, företag och samhället.

- Jag skulle gärna vilja se ännu mer diskussion om hur forskning på Hanken har tillämpats i organisationer och i det dagliga arbetet. Förutom att vara engagerad i forskning och hjälpa Hanken att stärka sin koppling till företagsvärlden, hoppas jag kunna använda min erfarenhet av entreprenörskap och coaching för att stöda de uppstartsföretag som är aktiva inom Hanken.

- Jag är väldigt glad att Christina börjar jobba med oss. Med sin erfarenhet och bakgrund även inom forskning, kommer hon att vara en inspiration för våra forskare såväl som våra blivande entreprenörer och ledare, säger Karen Spens, rektor för Hanken.

Innan Dahlblom blev deltidsanställd vid Hanken, har hon gjort en lång karriär inom ledarskapsutveckling och coaching. Enligt henne är de stora frågorna gällande ledarskap i de flesta företag just nu relaterade till utmaningar i den mänskliga interaktionen.

- Finländska chefer är pålitliga, strukturerade och processorienterade, men ofta är den mänskliga dimensionen en utmaning. Samtidigt är toleransen för bristfälligt människoledarskap, interaktion och kommunikation allt lägre.

Hon tycker att organisationskultur, som är nära kopplat till ledarskap, steg allt högre på den strategiska agendan i många bolag redan innan covid-19, även om inte alla chefer ser att de har en viktig roll som ”kulturproducent”.

- Just nu ser vi stora förändringar i arbetssätt, organisation och ledarskap. Det är en mycket krävande tid för chefer och ledare, både när det gäller arbetsmängd och andra stressfaktorer. Jag hoppas kunna engagera mig i forskning om hur kultur och ledarskap påverkas av covid-19 chockerna.

Dahlblom har länge följt forskning inom positiv psykologi och organisationspsykologi, som är nära kopplade till t.ex. neurovetenskap.

- I mina tidigare roller som konsult och coach har det varit ett kall att hjälpa så många finländska organisationer som möjligt att inse vilka möjligheter vi har när vi lyckas utnyttja människans fulla potential. Positivt ledarskap, som är ett eget forskningsområde, handlar om att försöka nå prestationsnivåer över medeltal eller förväntningar, genom att fokusera på att möjliggöra individers och teams blomstring.

För en ledare kan detta t.ex. betyda att satsa tid på att diskutera när människor presterar bra och samtidigt mår bra, och fundera hur man kunde uppnå det oftare. Det här är ganska vanligt i organisationer som fokuserar på att utveckla gott klimat och kultur, och kallas på engelska jobcrafting. Men många organisationer gör fortfarande traditionella utvecklings- eller bedömningssamtal som är oinspirerande för alla involverade, och fokuserar främst på vad som är fel och hur det skall fixas. Den typen av kulturer kommer att ha svårt att tävla om de bästa talangerna, förklarar Dahlblom.

Dahlblom har länge haft en nära relation till Hanken. Hon har tidigare varit VD för Hanken & SSE Executive Education, varit Hankenambassadör,  samt styrelseordförande för Stiftelsen för Hanken fram till förra våren. Hon känner att det är viktigt att stöda Hanken på alla sätt hon kan.

- Just nu känns det viktigt att ge tillbaka till samhället på olika sätt. I den här nya rollen hoppas jag att jag kan ge tillbaka till Hanken, och samtidigt hjälpa unga människor och framtida entreprenörer och ledare att utveckla färdigheter som hjälper dem att prestera och må bra - blomstra - både nu och i framtiden.

Dahlblom disputerade vid institutionen för marknadsföring år 2004 på avhandlingen “Understanding customer loyalty and disloyalty - The effect of loyalty-supporting and -repressing factors”. Hon har arbetat som entreprenör, VD och ledarskapscoach, varit involverad i flera styrelser i både börsnoterade och familjeföretag, och är en ofta anlitad föreläsare om ledarskap och kultur. Hon fortsätter att arbeta som entreprenör och styrelseproffs jämsides med sin nya roll på Hanken.