|
28.04.2016
Guest lecture by Dr. Ashish Varma, Institute of Management Technology, Ghaziabad, India
|
Välkommen till Hanken Centre for Accounting, Finance and Governance!

Hanken AFG Centret består av:
- Forum för delande av och diskussion kring de senaste studierna inom området
- Nätverk av forskare och näringsliv för att tillsammans skapa lösningar
- Länkar till beslutsfattare, människor och samhället
Tags