|
03.05.2021
The HUMLOG Institute will be participating in the HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online event 19.4.-7.5. 2021.
The HNPW, organized by OCHA, is the largest events of its kind, providing a collaborative space for practitioners and experts from a large variety of humanitarian stakeholders including UN agencies, Member States, NGOs, the Red Cross and Red Crescent movement, academia, the military & private sector initiatives, to collaborate in identifying solutions to common challenges in crisis preparedness and response.
|
30.04.2021
The HUMLOG Institute will be participating in the HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online event 19.4.-7.5. 2021.
The HNPW, organized by OCHA, is the largest events of its kind, providing a collaborative space for practitioners and experts from a large variety of humanitarian stakeholders including UN agencies, Member States, NGOs, the Red Cross and Red Crescent movement, academia, the military & private sector initiatives, to collaborate in identifying solutions to common challenges in crisis preparedness and response.
|
29.04.2021
The HUMLOG Institute will be participating in the HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online event 19.4.-7.5. 2021.
The HNPW, organized by OCHA, is the largest events of its kind, providing a collaborative space for practitioners and experts from a large variety of humanitarian stakeholders including UN agencies, Member States, NGOs, the Red Cross and Red Crescent movement, academia, the military & private sector initiatives, to collaborate in identifying solutions to common challenges in crisis preparedness and response.
|
21.04.2021
HUMLOG Institutet kommer att delta i fyra av de många sessionerna vid HNPW- Humanitarian Networks & Partnerships Week 2021 Online-evenemang 19.4.-7.5. 2021. Registrering till evenemanget och till de olika sessionerna behövs.
|
Forskarna inom ett projekt som fokuserar på Syrien och Ukraina undersöker i vilken form det är bäst att leverera nödhjälp i konflikter. Målet är att skapa riktlinjer för att hjälpa biståndsorganisationer som arbetar i konfliktområden att fatta beslut.