| 24.04.2023

Hanken International Talent stöder internationella studenters integration i Finland

Sophia Rahimeh, Henna Konsti och Huong Duong står bredvid varandra och ler mot kameran
Det förnyade Hanken International Talent-initiativet erbjuder alla internationella magisterstudenter stöd för att integreras i det finländska samhället och arbetslivet. Vi har talat med två studenter som haft stor nytta av utbudet och stödet från Hanken.

Svenska handelshögskolan (Hanken) har ett gott rykte utanför Finland och lockar studenter från hela världen till magisterutbildningen på engelska Opens in new window . Detta läsår studerar omkring 100 internationella studenter vid högskolan.

Det är viktigt för Hanken att studenter från utlandet kan hitta jobb i Finland, antingen under eller efter studieperioden. I mars 2023 uppgav forskningsorganisationen E2 Forskning Opens in new window att en tredjedel av de tillfrågade internationella studenterna ser sina möjligheter till yrkeslivsutveckling i Finland som dåliga. 47 procent sade att de förmodligen tänker lämna landet efter att ha slutfört sina studier.

Hanken arbetar för att vända denna trend genom Hanken International Talent (HIT) Opens in new window , högskolans initiativ för att stötta internationella studenters integration i det finländska samhället och på den lokala arbetsmarknaden. HIT-teamet samarbetar också med regeringens nationella program Talent Boost Opens in new window , så Hankenstudenterna erbjuds en heltäckande bild av de möjligheter som finns.

Henna Konsti, planerare för Hanken International Talent förklarar:

– När HIT startades upp för flera år sedan handlade initiativet om att matcha internationella studenter med lokala företag, ofta genom mentorskap. Men på det här sättet kunde Hanken bara ge en del av studenterna stöd, så 2021 anpassades initiativet och gjordes mer inkluderande för alla våra internationella magisterstudenter. Målet är att alla ska få en bra start i Finland, säger Konsti.

– HIT fungerar nu som ett paraply för olika möjligheter som studenter kan välja att delta i som stöd för integrationen i Finland, till exempel för att bredda sitt nätverk och utforska det finska arbetslivet. Dessa möjligheter som erbjuds antingen av Hanken eller genom det bredare Talent Boost-nätverket ingår i vårt månatliga nyhetsbrev som alla internationella examensstudenter får, berättar hon.

Ett diplom för extra prestation

HIT inkluderar nu en studiemodul som studenter kan välja att fullfölja och få ett diplom för. Modulen kombinerar olika aktiviteter och kurser som fungerar som stöd för integrationen i samhället, som till exempel språkstudier i finska och svenska, mentorskap, studier i företagskultur, volontärarbete och mycket annat. 

Sophia Rahimeh från USA är en av de första internationella studenterna som har genomfört modulen. Hon skrev in sig på Hanken 2020 med ett stipendium för magisterstudier i internationell strategi och hållbarhet Opens in new window , och tog sin examen hösten 2022. 

– Hanken International Talent har gett mig många olika möjligheter. Jag lärde känna olika människor, fick delta i intressanta evenemang och kunde bygga mitt professionella nätverk. Jag fick också en mentor som gav mig råd om min karriär. Det är alltid bra att få nytt perspektiv av någon som gått i dina skor 20 år tidigare.

En viktig kontakt fick hon genom ett evenemang kopplat till det senaste presidentvalet i USA. Då träffade hon Amcham Finlands vd och erbjöds senare en praktikplats i organisationen. Rahimehs nästa karriärsteg var att börja jobba på KPMG Finland som Global Mobility Advisor. 

– Via Hanken International Talent får du tillbaka det du själv satsar. Genom att gå kurserna som ingick i modulen, skriva blogginlägg och fungera som studentambassadör fick jag HIT-diplomet. Det här är ett tydligt bevis på det arbete jag lagt ner, och är något jag kan visa upp för finska arbetsgivare.

Lära sig vad som funkar på LinkedIn

Huong Duong från Vietnam tackar också Hanken International Talent för att hon hittade en praktikplats inom kvalitetskontroll på Nissan Nordic Europe. Hon är förstaårsstudent på magisterprogrammet och kom till Hanken efter att ha tagit en kandidatexamen i Villmanstrand.

En av de aktiviteter som Duong tyckte mest om var programmet Job Sprint Opens in new window som ordnades av Karriärcenter Arabia. Under veckoträffarna lär sig studenterna strategier för sina CV och Linkedin-profiler och får samtidigt stöd i arbetet med att komma i gång och söka jobb. Varje träff leds av en ny rekryteringsexpert.

– Job Sprint-programmet gav mig många praktiska råd i hur man kan söka jobb på rätt sätt. Det hjälpte mig också att förstå vilken typ av möjligheter som finns för internationella studenter här i Finland. Jag är i den fasen att jag vill inleda min karriär, så den här informationen var verkligen användbar, säger Duong.

– När du sitter på den arbetssökandes sida av bordet vet du inte vad arbetsgivaren tänker. Veckoträffarna hjälpte mig att förstå deras perspektiv. Jag skulle säga att praktikplatsen jag har nu på Nissan är en direkt följd av det jag lärde mig, säger hon.

Som en del av sitt bidrag till Hanken International Talent lade Duong också tid på att hantera förfrågningar från blivande utländska studenter. Hon har dessutom skrivit flera blogginlägg om sina upplevelser av att bo i Helsingfors. 

– Det är bra när Hankenstudenter får möjlighet att marknadsföra högskolan för människor som funderar på att studera i Finland. Vi kan prata om våra upplevelser, vad man kan förvänta sig och hur bra karriärtjänsterna är här. Jag berättar gärna om det fantastiska stöd jag har fått från Hanken, säger Huong Duong.

Text: Andrew Flowers
Foto: Jessica Gustafsson