| 02.10.2023

Hankenalumner nöjda med utbildningen och upplever att studierna gett dem bra vägkost för karriären

Hankenstudenter i korridor
Enligt den senaste enkäten bland utexaminerade alumner från Svenska handelshögskolan (Hanken) klarar sig de forna Hankenstudenterna väldigt bra på arbetsmarknaden och är nöjda över både sina studier och sin karriärutveckling.

Enkäten skickades hösten 2022 till magistrar som utexaminerats för fem år sedan och doktorer som utexaminerats för tre år sedan. Undersökningen ger Hanken utmärkta betyg - av dem som svarade uppgav hela 96,4 % att de är nöjda med sina studier, 94,6 % att de är nöjda med sin karriär och 96,3 % skulle rekommendera sitt alma mater för andra hugade studenter. Sysselsättningsgraden är också mycket hög, 96,4 % uppgav i enkäten att de har jobb.

-Det är glädjande att se hur väl våra alumner placerar sig på arbetsmarknaden och att en examen från Hanken är både relevant och attraktiv bland arbetsgivare. Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete för att ständigt utveckla utbildningsprogrammen vid Hanken, säger Ingmar Björkman, rektor vid Hanken.

Nyligen rankades Hanken magisterutbildning på plats 46 Opens in new window i årets upplaga av Financial Times Masters in Management-rankning, som också delvis baserar sig på alumnernas upplevelse av sin utbildning.

Du hittar mera detaljerade resultat om den senaste enkäten på Hankens webbsida i Power BI- format Opens in new window där du också kan filtrera svaren enligt till exempel examensår och huvudämne. I tillägg till den nationella uppföljningen, följer Hanken också upp alla utexaminerade magistrar sex månader efter utexaminering.

Varje svar är viktigt för Hanken

Årets karriäruppföljning har startat 2.10.2023. Enkäten har skickats ut till de magistrar som utexaminerats 2018 och till de doktorer som avlagt sin doktorsexamen 2020.

-Varje svar är otroligt viktigt för Hanken, så vi hoppas verkligen att de alumner som fått enkäten också svarar, säger Susanna Paul, karriärplanerare vid Hanken. Vi använder informationen vi får till att utveckla undervisningen och kan med hjälp av den också bättre vägleda våra studenter när de funderar på sina studier och arbetsmöjligheter, fortsätter hon.

Resultaten inverkar också på Hankens finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet.

Mera information:
Susanna Paul
Karriärplanerare
susanna.paul@hanken.fi

Mira Aarnivuo
Alumnplanerare
mira.aarnivuo@hanken.fi