| 10.12.2020

Om konceptualisering av 'anpassning till kunder'

An aerial view to a metropol
”Med denna text önskar jag dela med mig till dig, läsaren, en del av det jag lärt mig under mitt arbete för min doktorsexamen relaterat till kunder och ekosystem. Den här artikeln handlar också om ord och deras betydelse, särskilt om ord som används jämnt och vars definition vi ofta tar för givet.”

I CERS-bloggen (på engelska) gräver doktorand Fares Khalil djupare in i några begrepp som han använder i sin forskning.

Tags