| 09.02.2022

Mätning av WiFi-nätet i Vasa 16-17.2

Det trådlösa WiFi-datanätverket i Vasa kommer att förnyas under 2022. Planeringsarbetet inleds med mätningar i samtliga utrymmen 16-17.2.

Mätningarna utförs i samtliga utrymmen i Vasa-byggnaden onsdagen 16.2. Arbete fortsätter vid behov torsdagen 17.2. Personal med mätutrustning kommer att besöka utrymmen med hjälp av universalnyckel, vilket betyder att man inte behöver lämna dörren till sitt personliga arbetsrum olåst. Vi försöker utföra arbetet så att det inte förorsakar oskäligt stor störning för verksamheten i byggnaden.

Frågor? help@hanken.fi