| 09.02.2022

Serviceavbrott: hanken.fi 24.2 18-22

Datacentralen genomför byte av webbservern torsdag 24.2 kl. 18-22.

Datacentralen genomför byte av webbservern för hanken.fi mellan kl. 18 – 22. Under tidpunkten kommer Hankens webbsidor och alla dess funktioner att vara ur bruk.

OBS! Alla tjänster som är länkade till webben (listade under Tools-menyn) kommer att påverkas. Tjänsterna kommer fortfarande att vara i drift, men man kan inte nå dem via webben.

Uppmaning till personal: Gör ej några uppdateringar av innehåll på webben under den angivna tidsperioden, då dessa ej kommer sparas!

Vid frågor, kontakta web-help@hanken.fi