| IT-Info
IT-Info
|
Korta avbrott i Hankens nätkontakter fredagen den 26.3.2021
|
16.12.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
14.10.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
16.09.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
12.08.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
15.07.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
07.01.2021
Underhållsarbete i e-postsystemet
|
06.10.2020
Webbsidan uppdateras
Tags
|
10.06.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
04.06.2021
Månatlig uppdatering av servrarna