| IT-Info
IT-Info
|
Under sommaren uppstod det ett problem med Science Direct var man inte kommer åt artiklar i databasen. Eftersom det tar tid att lösa problemet så erbjuder Hankens biblioteket tillgång till artiklar till dem som behöver dem.
|
Inget serviceavbrott kommer ske fredagen 7.5.2021. IT-tjänster så som Shibboleth och Moodle kommer fungera normalt.
|
Korta avbrott i Hankens nätkontakter fredagen den 26.3.2021
|
16.12.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
14.10.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
16.09.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
12.08.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
15.07.2021
Månatlig uppdatering av servrarna
|
07.01.2021
Underhållsarbete i e-postsystemet
|
06.10.2020
Webbsidan uppdateras
Tags