| 28.11.2023

Forskardoktor Carlos Diaz Ruiz: "Konspirationsteorier sprids genom att underblåsa social oro och tribalism"

Carlos Diaz Ruiz at the Science Carnival in Vaasa 17.11
Varför ska vi bry oss om vissa vill tro att jorden är platt? Enligt Carlos Diaz Ruiz, forskardoktor vid Svenska handelshögskolan (Hanken), har alla i ett fritt samhälle rätt till sina övertygelser, även om de är felaktiga. Problemet är inte att övertygelsen är felaktig, utan hur denna grupp använder övertygelsen som ett slagträ för att undergräva demokratin.

Carlos Diaz Ruiz är specialiserad på forskning om desinformation. Han har studerat så kallade ekokammare på YouTube som sprider konspirationsteorier, däribland tron på att jorden är platt. Förutom övertygelsen om att jorden är platt skapar och sprider dessa YouTube-kanaler också ett kulturkrig mellan oss och dem.

I kulturkrig blir den offentliga politiken tribalistisk. Med andra ord vänder konspirationsteoretiker samhällspolitik till en kamp mellan påstådda motståndare. När man ser på samhällspolitik utgående från konspirationsteorier framstår de folkvalda som opålitliga och därmed undergrävs demokratin.

Diaz Ruiz har fördjupat sig i de argument som används i de tusentals videor om att jorden är platt som finns på YouTube. Han identifierade tre kulturkrig i videorna: kristna mot ateister, folkhjältar mot eliten och fritänkare mot vetenskapsmän.

-För det första finns tanken om att teorin skulle vara ett försvar av kristendomen. För det andra anses teorin vara en motpol till att regeringen kontrollerar kunskap. Det tredje argumentet är fritänkare som anser att relevant kunskap inte kommer från böcker.

Enligt Diaz Ruiz förenas dessa grupper i en oväntad allians, där de har gemensamma fiender. Deras mål är att bygga en publik för att fånga klick och likes.

- Radikala idéer är inte en dålig sak för samhället. För inte så länge sedan ansågs till exempel kvinnlig rösträtt vara en radikal idé. Problemet med konspirationsteorier är att de behöver kulturkrig och tribalism för att skapa en bild av en samhällspolitik som attackerar ”fiender”, säger Diaz Ruiz.
 
För mer information, se forskningsartikeln:
Diaz Ruiz, C., & Nilsson, T. (2023). Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies
Journal of Public Policy & Marketing, 42(1), 18-35.

Carlos Diaz Ruiz var en av talarna från Hanken vid Vetenskapskarnevalen i Vasa 17-18.11.2023. Andra deltagare från Hanken under karnevalen:

Maria Ehrnström-Fuentes: "Kan människa och natur samarbeta för att återställa den ekologiska balansen"
Man Yang och Eva-Lena Lundgren:"Att bli kvinnlig entreprenör inom hållbarhet"
Frida Nyqvist: "Är vi skurkar eller överlevare? Berättelser från restaurangbranschen under Covid-19"

Text och bild: Marlene Günsberg