Personer Eva-Lena Lundgren-Henriksson

Eva-Lena Lundgren-Henriksson

Titel

Forskardoktor (Tenure Track)

Hanken room

246

Department

Företagsledning och organisation (Vasa)

Languages