| 03.10.2016

Hanken har slutit samarbetsavtal med CEIPI vid University of Strasbourg

Professor Niklas Bruun: ” Det nya internationella samarbetsavtalet öppnar fina möjligheter för ett mångsidigt samarbete.”

Hankenledda IPR University Center och Center of International Intellectual Property Studies (CEIPI) i Strasbourg har undertecknat ett samarbetsavtal den 26 september 2016. Beslutet om samarbete fattades för ett år sedan då CEIPI direktören Christophe Geiger gästade Hanken.

 CEIPI, som fungerar i samarbete med universitetet i Strasbourg, är en av de ledande forskningsorganisationerna i Europa inom immaterialrätt. Till samarbetsplanen hör forskar- och studentutbyte samt olika utbildningsprogram inom immaterialrätt.

IPR and CEIPI

-Samarbetsavtalet är ett fint tecken på uppskattning för IPR University Center, eftersom institutet är CEIPI: s enda samarbetspartner i Norden, poängterar IPR University Centers direktör Niklas Bruun.
Hanken har sedan år 2009 ett samarbetsavtal gällande studentutbyte med EM Strasbourg Business School vid University of Strasbourg.
 
 
 
Niklas Bruun och Christophe Geiger. Foto: Nari Lee