|
Avlägg kurser på engelska inom immaterialrätt, med möjlighet att bli antagen till IPL inriktningen inom Hankens engelskspråkiga magisterutbildning!
|
Professor Niklas Bruun: ” Det nya internationella samarbetsavtalet öppnar fina möjligheter för ett mångsidigt samarbete.”