|
07.11.2023
Boka dina kalendrar för UNIFIs seminarium om hållbarhet och samhällsansvar den 7-8 november 2023!
|
Hanken har formellt implementerat ansvarsfull ekonomiskutbildning sedan 2008 och skolans kontinuerliga engagemang har lett till dess erkänsla som så kallad PRME Champions School för fjärde gången i rad.
|
Hanken var det första universitetet i Finland att skriva under FNs principer för
ansvarsfull ekonomutbildning år 2007 och har sedan dess kontinuerligt integrerat principerna i sin strategi och verksamhet.
|
En av grundpelarna för Hankens verksamhet är att främja socialt ansvar i alla våra aktiviteter. Etik, ansvar och hållbarhet är ledorden som genomsyrar såväl studier och forskning som kontakten till näringsliv och samhälle.