|
En av grundpelarna för Hankens verksamhet är att främja socialt ansvar i alla våra aktiviter. Etik, ansvar och hållbarhet är ledorden som genomsyrar såväl studier och forskning som kontakten till näringsliv och samhälle.