|
Publikationsforumet (Julkaisufoorumi, JUFO) verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och bedömer forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet både kvalitativt och kvantitativt.
Tags
|
Publikationsforumet (Jufo) är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder kvalitetsbedömning av forskning.