|
Publikationsforumet (Julkaisufoorumi, JUFO) verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och bedömer forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet både kvalitativt och kvantitativt.
Tags
|
Biblioteket erbjuder tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken: