|
Universitetslektorn i informationsbehandling, Mikael Laakso, har blivit utnämnd till en expertgrupp inom Europeiska kommissionen: The Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication.
|
Biblioteket erbjuder tjänster och verktyg som stöder forskningen vid Hanken: