| Online
Online
|
För att stöda dig som ska ansöka om utbytesplats för hösten 2023 ordnar vi en infosession via Teams den 30 november.
|
30.11.2022
För att stöda dig som ska ansöka om utbytesplats för hösten 2023 ordnar vi en infosession via Teams.
|
19.12.2022
Doktorand Anna Dziuba disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Coping With Managerialism and Instrumentalism in Academic Work: Acquiring Emotional Competence, Developing Creative Ideas, and Finding Meaning"
|
08.12.2022
Vill du vara med och skapa framtidens kunskap?
Lär mera om Hanken forskarsutbildning
Note: the event is organised in English
|
02.12.2022
Detta evenemang ordnas på engelska.

Join Hanken Quantum Hackathon 2022 and gain hands-on experience in creating data-driven business concepts! This years challenge theme is: Alternative data in financial decision making
|
02.12.2022
Doktorand Jukka Kettunen disputerar i ämnet redovisning med avhandlingen "On the Costs, Benefits and Externalities of Mandatory CSR Disclosure Laws".
|
11.05.2023
Den årliga Hankendagen ordnas 11 maj 2023 som ett hybridevenemang med sändning från Hanken i Helsingfors.
|
29.03.2023
Arcada, Hanken, Helsingfors Universitet, Novia och Åbo Akademi bjuder in alumner och vänner till en gemensam virtuell alumnträff onsdagen 29 mars 2023 kl. 15.00–16.30.
|
23.11.2022
Doktorand Hannu Tikkanen disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being".

|
03.11.2022
QTEM teamet välkomnar studerande till ett online forum ‘Understanding and preparing for the GMAT exam’ som ordnas tillsammans av QTEM och GMAC. Webinaret ordnas 3.11 kl. 15:00 centraleuropeisk tid (kl.16:00 i Finland).
Tags