Disputation - Kaisa Penttilä

Plats
Vasa,
Online
Disputation Kaisa Penttilä
Doktorand Kaisa Penttilä disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Microfoundations of Strategizing in Transforming Business Ecosystems: A sensemaking approach".

Doktorand: Kaisa Penttilä
Huvudämne: Företagsledning och organisation
Avhandlingsmanuskriptets titel: Microfoundations of Strategizing in Transforming Business Ecosystems: A sensemaking approach
Opponent och universitet: Daniel Kindström, Linköpings universitet
Kustos: Sören Kock

Avhandlingen kan läsas här: Microfoundations of Strategizing in Transforming Business Ecosystems: A sensemaking approach

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter att videokonferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.