Disputation - Jori Grym

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Jori Grym disputation
Doktorand Jori Grym disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "Judging Decisions Essays on moral judgement and ethical decisions in the context of tax morale".

Doktorand:  Jori Grym
Huvudämne: Marknadsföring
Avhandlingsmanuskriptets titel: Judging Decisions Essays on moral judgement and ethical decisions in the context of tax morale
Opponent och universitet: Vincent Somville, NHH Norwegian School of Economics
Kustos: Jaakko Aspara

Avhandlingen kan läsas här:
Judging Decisions : Essays on Moral Judgement and Ethical Decisions in the Context of Tax Morale
 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.