|
Ansökningsperioden för magisterstudier på engelska vid Hanken pågår 1.12.2016-18.1.2017.
|
Rektor har 11.11.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
|
Är du intresserad av att söka till ett engelskspråkigt magisterprogram? Gå då in och bekanta dig med Hankens nya ansökningsportal.