Studiesystemet som Hanken tar ibruk januari 2022

|
Sisu uppdateras kontinuerligt. Vid varje versionsuppdatering kommer det förbättringar eller nya funktioner. På denna sida informeras det om de mest centrala nya funktionerna för varje version som installeras.
Tags
|
Instruktioner för separat godkännande
Tags
|
Tags
|
Instruktioner för ansökan om förlängd studietid
|
Ansökan om tillgodoräkning och inkludering
Tags
|
Här beskrivs hur du ser dina utförda prestationer i Sisu. Läs igenom alla instruktioner på denna sida innan du kontaktar oss gällande dina prestationer.
Tags
|
Instruktioner för studiekalendern och anmälan till undervisning i Sisu.
|
24.11.2021
Sisu workshop for master students where you learn how you should create your study plan in Sisu. Without a Study plan containing the courses you aim to take this spring you can not register for these. The workshop is held 8:30-10:00 online via Teams. You can find the link to the Teams meeting in your email with the subject: "Kursanmälan och betygsansökan för våren i Sisu / Course registration and application for degree certificate for spring term in Sisu" sent 16 November.
Tags
|
29.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Vasa på plats i rum 307 kl. 10.15-11:45. Ta med en dator till workshoppen.
Tags
|
23.11.2021
Sisu workshop för svenskspråkiga kandidat och magisterstuderande där vi går igenom hur man bygger upp sin studieplan i Sisu. Utan en studieplan över vårens kurser kan inte kursanmälan göras. Workshopen ordnas i Helsingfors på plats i rum 210 kl. 16:00-17:30. Ta med en dator till workshoppen.
Tags