Studiesystemet som Hanken tar ibruk januari 2022

|
Instruktioner för studiekalendern i Sisu
Tags
|
Dessa instruktioner berör studerande som fortsätter sina studier från läsåret 2022-2023 eller tidigare till läsåret 2023-2024.
Tags
|
Instruktioner för att ta ut studieprestationsutdrag och studieintyg från Sisu, samt information om elektronisk verifikation.
|
Sisu uppdateras kontinuerligt. Vid varje versionsuppdatering kommer det förbättringar eller nya funktioner. På denna sida informeras det om de mest centrala nya funktionerna för varje version som installeras.
Tags
|
Instruktioner för separat godkännande
Tags
|
Tags
|
Instruktioner för ansökan om förlängd studietid
|
Ansökan om tillgodoräkning och inkludering
Tags
|
Här beskrivs hur du ser dina utförda prestationer i Sisu. Läs igenom alla instruktioner på denna sida innan du kontaktar oss gällande dina prestationer.
Tags
|
Denna sida bearbetas och uppdateras för tillfället