|
Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. Totalt hade Hanken 354 sökande.
|
Är du intresserad av att söka till ett engelskspråkigt magisterprogram? Gå då in och bekanta dig med Hankens nya ansökningsportal.