| 18.11.2016

Höstens antagning till Hankens forskarskola

Rektor har 11.11.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.

I höstens omgång fanns totalt 29 sökande varav 9 antogs. Samtliga sökande har informerats per e-post och brev om rektors beslut.

Hanken garanterar två års heltidsfinansiering för alla som antas till forskarskolan, under förutsättning av tillräckligt god studieframgång.

Gratulationer till alla som antagits!

Mera information:
Direktören för Hankens forskarskola Anu Helkkula