| 06.12.2023

Tre utmärkelsetecken av Republikens President

Republikens president Sauli Niinistö har den 6 december 2023 förlänat utmärkelsetecken till tre personer med koppling till Svenska handelshögskolan.

Följande personer har förlänats utmärkelsetecken:

Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi

Professor Kenneth Högholm är en uppskattad professor i finansiell ekonomi. Han har varit aktiv inom forskning och undervisning i ämnet på Hankens campus i Vasa. Högholm har bidragit till att ämnet idag är det största och mest populära huvudämnet.

Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden
Janne Larma, styrelsens viceordförande

EM Janne Larma är sedan 2019 viceordförande för Hankens styrelse. Han förespråkar i sitt engagemang för Hanken att alumner gemensamt bär ansvar för sin alma mater. Han har aktivt deltagit i Hankens utveckling allt sedan han som studentrepresentant för första gången blev medlem i Hankens styrelse.

Riddartecknet av Finlands Lejons orden
Helena Strandell, planerings- och utvecklingschef

Planerings- och utvecklingschef Helena Strandell har under sin långa karriär vid Hanken bland annat verkat som styrelsens sekreterare sedan 2016 och varit ett viktigt stöd för flera av Hankens rektorer. Hon arbetar aktivt kring de resultatavtal som Hanken sluter med utbildnings- och kulturministeriet.

Varma gratulationer till alla mottagare!