| 20.11.2023

Refinitiv (LSEG) Workspace licenser

LSEG Workspace
Refinitiv (LSEG) Workspace licensernas användningstid ändras till 5 dagar, för att det skulle vara större cirkulation mellan dem. Denna ändring kom i kraft 16.11.

Orsaken för denna ändring är för att det finns för många användare och Hanken har endast 100 licenser. Det påverkar inte de licenser som fåtts före 16.11.

Om du har självregistrerat under oktober och november och inte fått en licens eller svar från LSEG så betyder det att det inte har varit en fri licens att tilldela. LSEG Workspace har inte heller någon kö så man måste registrera på nytt om man vill få en licens.

Refinitiv Workspace ändrar också sitt namn till LSEG Workspace officiellt 24.11. Alla databaser förblir densamma förutom att SDC Platinum kommer att upphöra att vara tillgänglig fr.o.m. 1.1.2024.