| 09.03.2022

Räkna med Hanken når fyra miljoner euro

Medelinsamlingskampanjen Räkna med Hanken har nått milstolpen 4 miljoner euro. Kampanjen är inne på slutrakan och pågår till 30 juni 2022.

Räkna med Hanken når 4M

Kampanjens målsättning är att nå 5 miljoner euro och 500 donatorer, i dagsläget har 4 000 764 euro samlats in från 313 donatorer.

- Vi är mycket nöjda över resultatet så här långt och tacksamma för stödet till Hanken. Insamlingen möjliggör satsningar som stärker verksamheten, och det är genom  högklassig och objektiv forskning och undervisning som vi kan bidra till samhället och skapa förutsättningar för tillväxt, jämställdhet och demokratiska grundvärderingar, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken ingår i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där varje insamlad euro matchas med upp till 2,5 euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. Kampanjen pågår till 30.6.2022.

På Hankens webbplats Opens in new window finns mer information om kampanjen!

hanken.fi/donera