Räkna med Hanken!

Din donation stärker högskolans verksamhet och säkerställer Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola.

 

Sitra-kampanjen

Hanken deltar i Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras medfinansieringskampanj där sammanlagt 67 miljoner euro kommer att tilldelas universiteten hösten 2022 som medfinansiering till insamlade medel. Staten matchar således donationer till Hanken med upp till 2,5 för varje insamlad euro. Målsättningen med insamlingen är att stärka verksamheten och säkerställa Hankens unika position som landets enda självständiga handelshögskola. Den andra delen av statens satsning, 33 miljoner euro, kommer att tilldelas universiteten på basis av forskningens genomslagskraft.

Insamlingen av privata donationer som ger medfinansiering pågår mellan 15.6.2020-30.6.2022. Donationer som berättigar till statlig medfinansiering ska ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för donationen.

 

Läs mer om varför och hur du kan donera, vad donatorprogrammet består av och hur skatteavdraget fungerar genom att klicka på rubrikerna nedan.