| 10.02.2017

PRME-uttalande i försvar av universella värderingar och principer

Hanken är en av 29 högskolor i världen som är en PRME Champion och står också bakom uttalandet som PRME gjorde 8.2.2017. Uttalandet är ett ställningstagande för universella värderingar och principer.

Hanken understöder tanken att vår globala intressegrupp har utvecklats genom idéer från människor runt om i världen och Hanken bidrar till den globala kunskapen genom studenters, lärares och forskares fria rörlighet.

Hanken står bakom det FN-ledda initiativet för att försvara jämlikhet, icke-diskriminering, frihet och mångfald. Därför är vi mycket bekymrade över den ökande protektionismen, nationalismen och populismen världen över och man övervägde till och med att inhibera det sjunde PRME mötet som ska hållas i New York City i juli.

PRME:s mission är att utveckla ledarskapsutbildningen och forskningen globalt i riktning mot ansvarsfullt ledarskap. För att uppnå detta erbjuder man ett ramverk av principer, utvecklar intressegrupper för inlärning och bidrar till att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Vid Hanken förbinder vi oss fortfarande till vår mission att fostra en ny generation ansvarstagande ledare och att bevara friheten att forska, undervisa och studera i en internationell gemenskap. Det är en del av vårt ansvar att kritiskt svara på hot mot dessa fundamentala värderingar och principer. 

Läs uttalandet i sin helhet på PRME:s webbsida.