| 31.01.2024

Positiva resultat i välmåendeundersökning bland studenter

I slutet av 2023 genomfördes en välmåendeundersökning bland kandidat- och magisterstudenter vid Hanken. Undersökningen visar goda resultat.

I undersökningen utreddes till exempel om studenterna varit nöjda med undervisningen under höstterminen, hur de upplever sin stressnivå och om de har tillräcklig social interaktion eller känner sig ensamma. Dessutom fick studenterna möjlighet att anmäla intresse att träffa studiecoachen. Totalt 700 kandidat- och magisterstudenter svarade på undersökningen som genomfördes av Annie Advisor. 

Resultaten visar en ökning på det allmänna studievälmåendet bland studenterna jämfört med förra året. Dessutom minskade andelen studenter som känner behov att träffa studiecoachen något jämfört med förra året.


– Jag vill poängtera att i det stora hela mår våra hankeiter bra och är nöjda med sina studier och sitt liv. Det är viktigt att lyfta upp dessa ljusglimtar och glädjas över den positiva utvecklingen, speciellt när vi på nationell nivå tidigare nåtts av oroande nyheter gällandet studentvälmåendet. Det är klart att också vi har en liten grupp som i dagens läge inte mår så bra och dem ska vi också i fortsättningen stöda och jobba med, säger Linda Gerkman, direktör för utbildning och digitala tjänster.  

Studiecoachen är en av flera välmåendetjänster som erbjuds för studenter. Hanken erbjuder även under vårterminen 2024 möjlighet till psykoterapisamtal för examensstuderande. Dessutom finns studievägledning, vägledning gällande utbytesstudier, karriärtjänster, studiepsykolog samt studiepräster för att stöda studenternas välmående. 

Mer information och kontaktuppgifter till de olika välmåendetjänsterna för studenter hittas på sidan Studietjänster

Sedan 2018 finns en välmåendearbetsgrupp för att koordinera arbetet kring studenternas välmående och välbefinnande.  

Medlemmarna i studenternas välmåendegrupp för år 2024 är: 

SHS socialpolitiskt ansvariga 2024 Aliisa Lundén 

ordförande 

valfri SSHV representant 

sekreterare 

studiesekreterare Daniela Smeds 

 

Studiekoordinator Hanna Sipiläinen 

 

prorektor för utbildning Mika Gabrielsson 

 

studievägledare Jennie Bertula 

 

studiecoachen Alexandra Ohls 

 

studiepsykologen 

 

studentprästerna i Helsingfors och Vasa