| 08.02.2024

Nya hedersdoktorer vid Hanken

Nästa doktorspromotion vid Svenska handelshögskolan (Hanken) kommer att äga rum den 1 november 2024. Under evenemanget promoveras hedersdoktorer som genom vetenskaplig, kulturell eller samhällelig verksamhet har gjort sig förtjänta av titeln hedersdoktor.

Hankens styrelse har beslutat att utse nio nya hedersdoktorer vid högskolan:

Hedersdoktorer 2024 (akademiska meriter):

Professor Roderick Brodie, University of Auckland, Nya Zeeland
Professor Rochelle Dreyfuss, New York University, USA
Professor Thomas Gehrig, Wiens universitet, Österrike
Professor Lisa Ellram, Miami University, USA
Professor Dean Shepherd, Notre Dame University, USA

Hedersdoktorer 2024 (samhälleliga meriter):

Nicola Clase, Sveriges ambassadör i Finland
Philip Aminoff, styrelseordförande i Helvar Merca och Helectron
Henrik Andersin, ordförande Evli Abp
Marianne Stenius, professor och rektor emerita, Svenska handelshögskolan

Ytterligare hedersdoktorer kan komma att tillkännages närmare evenemanget.