| 09.04.2024

Hankenforskaren Nikodemus Solitander vald till den nationella människorättsdelegationen

Nikodemus Solitander, direktör för Centre for Corporate Responsibility (CCR) vid Svenska handelshögskolan (Hanken), har av justitieombudsmannen utsetts till medlem av den nationella människorättsdelegationen vid Människorättscentret för en period på fyra år.

Delegationen består av representanter för det civila samhället och forskningen kring de grundläggande- och mänskliga rättigheterna.

- Jag ser verkligen fram emot att jobba i delegationen, det här är också den sortens samhällelig påverkan genom forskning jag känner starkt för. Direktionen är ett viktigt samarbetsorgan som är till för att skapa en mångsidig kunskap om mänskliga rättigheter. Utnämningen visar att frågor kring mänskliga rättigheter i finländska företags värdekedjor blir allt viktigare, och jag tror att den sorts kunskap vi producerar på Hanken möter behovet som bland annat EUs direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CSDD) skapar, säger Nikodemus Solitander.

Människorättsdelegationen ska bland annat behandla principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande- och mänskliga rättigheterna och vara ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för dessa rättigheter.

Delegationen utgör tillsammans med Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman den Nationella människorättsinstitutionen (National Human Rights Institution, NHRI), ett självständigt och oberoende organ som är lagstadgat.  

Nikodemus Solitander är också prorektor för hållbarhet vid Hanken.

För mera information om tillsättningsbeslutet se:
Justitieombudsmannens webbsida