| 26.05.2015

Hanken tog emot 1 000 000 euro av Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS.

Svenska kulturfonden donerar 1 000 000 euro till Hanken och fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Donationen är kampanjens hittills största, och lyfter kampanjens totala insamlade belopp till drygt 2,5 miljoner euro. Donationen överräcktes den 25 maj 2015 till rektor Eva Liljeblom av Kulturfondensdirektör Leif Jakobsson och utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen.

- Utan ett heltäckande utbildningsnätverk har vi ingen framtid och Hanken är en viktig del av detta nätverk, inte minst i att utbilda ekonomer som kan svenska. Hankens samverkan med andra högskolor är central och vi hoppas denna samverkan skall gynna de kreativa näringar som kommer att bära landets ekonomi i framtiden, motiverade  Leif Jakobsson.

Hankens rektor Eva Liljeblom är mycket nöjd över donationen som är den hittills största enskilda donationen till den pågående kampanjen.

- Donationer tyder på ett förtroende för Hankens förmåga att utbilda ekonomer som har kompetensen att handla i både traditionella och i nya, mer kreativa marknader, säger Liljeblom.

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 450 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Vårens utdelning utgör 51 procent av den summa på 34,1 miljoner som Svenska litteratursällskapet har ställt till förfogande för utdelning under 2015.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Mer information:

Janina Jansson, kampanjchef HANKEN RETURNS