| 05.05.2023

FII-indexet rankar årets mest innovativa företag i Finland

Finnish Innovation Index 2023
Finnish Innovation Index (FII) mäter hur innovativa finska konsumenter upplever att företagen i Finland är. I den årliga rankningen som görs vid Svenska handelshögskolan listas de mest innovativa företagen enligt finska konsumenter.

Förutom kommersiell innovation granskas även en annan dimension, den sociala innovationen, det vill säga i vilken utsträckning företagen gynnar samhället och miljön genom sina innovationer. FII:s index för social innovation mäter vilken samhällsnytta konsumenten upplever att innovationen har. Indexet är unikt eftersom det inte bara fokuserar på miljömässig hållbarhet utan även på social nytta.

De mest innovativa företagen vaskades fram på basis av en nationell undersökning som genomfördes bland 5000 kunder som utvärderade 64 företag inom 19 branscher utgående från bland annat värdeerbjudande, hur företagen behandlar kunder, kundlojalitet och företagets attraktionskraft.

Resultaten av FII visar att företag med innovationer som också bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningarna skiljer sig från sina konkurrenter. Indexet visar att företag som har ambition till samhällsförbättring är attraktivare på marknaden. Därför är det de företag som utmärker sig i både social och kommersiell innovation som når framgång.

För ytterligare information om Finnish Innovation Index (FII)

Kristina Heinonen,
professor i marknadsföring
skapare av Finnish Innovation Index
kristina.heinonen@hanken.fi

Wilhelmina Syrenius
Projektkoordinator 
wilhelmina.syrenius@hanken.fi