|
Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.
|
Anmälan till Hankens öppna universitets kurser i Helsingfors och Vasa öppnade 9.8.2017 och de s.k. snabbledsplatserna fylldes på rekordtid. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.