| 11.08.2017

Öppna universitetets kurser rekordpopulära

Anmälan till Hankens öppna universitets kurser i Helsingfors och Vasa öppnade 9.8.2017 och de s.k. snabbledsplatserna fylldes på rekordtid. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.

Snabbledsplatserna i Helsingfors gick åt på en minut och i Vasa något senare. Totalt finns 125 snabbledsplatser i Helsingfors och 10 platser i Vasa. För att bli antagen via Snabbleden måste studerande under ett läsår utföra minst 23 studiepoäng i Hankens obligatoriska grundkurser. Slutvitsordet i varje kurs måste vara minst god. Kurserna i snabbledspaketet omfattar ca hälften av Hankens obligatoriska grundkurser i ekonomi det första studieåret.Till de övriga kurserna vid Hankens öppna universitet finns det fortfarande platser kvar.

Mera information om öppna universitetet hittar du här.Ta kontakt:
Öppna universitetet i Helsingfors: oppna.hanken@hanken.fi
Öppna universitetet i Vasa: ann-christine.hemming@hanken.fi