|
Biblioteket ordnar onlineskolningar i referenshanteringsverktyget Mendeley för alla som behöver få ordning på sina referenser.
|
Hur mycket ökade e-boksanvändningen på Hanken under fjolåret och hur många hyllmeter litteratur finns på biblioteket? Hankens biblioteks nyckeltal finns nu samlade och vittnar om att förra året var exceptionellt i bibliotekets verksamhet.
|
Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.