|
Här hittas de institutioner och kunskapscenter på Hanken som arbetar med frågor som nära berör hållbar utveckling.
|
Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.
|
Svenska handelshögskolan och Helsingfors universitet lanserade grundandet av ett nytt gemensamt forsknings- och utvecklingscenter 30.9.2016.