|
Som Hankenalumn har du ypperliga möjligheter att hålla ditt kunnande à jour via Hanken.
|
Hankenalumner har möjlighet att ta del av alumnförmåner gratis.