|
Den här sidan handlar om magisterutbildningar i marknadsföring.
|
Magisterstudier i ekonomi på Hanken ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett av våra huvudämnen. På denna sida hittar du mer information magisterstudier på svenska på Hanken.
|
Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring. 
|
Studier i marknadsföring betonar olika centrala teman inom marknadsföring.
|
Nationalekonomi erbjuder helhetsperspektiv och analysverktyg som kan tillämpas på ekonomiska frågeställningar från individ- och företagsnivå till bransch och samhällsnivå såväl nationellt, internationellt som globalt.
|
Målet med studierna är att ge studerande färdigheter inom ledandet av människor och komplexa organisationer, och en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmåga att analysera sammansatta helheter och problem inom företagsekonomiska sfären.
|
Information om magisterstudier inom handelsrätt på engelska.
|
Magisterutbildning i redovisning.
|
Magisterutbildning i logistik och samhällsansvar studerar företagens relationer till omvärlden.
|
På Hanken kan du också studera redovisning på magisternivå på engelska.