|
Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring.
|
Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring. 
|
If you believe that an error has been made in the assessment of your application or in the implementation of the admission criteria, you may lodge an appeal for rectification of the admission decision. An appeal needs be filed no later than 14 days after the publication date of the admission results.