|
Information om kandidatstudier på svenska
|
Information om kandidatavhandling, mognadsprov och kandidatbetyg
|
Om du anser att ett fel har begåtts i bedömningen av din ansökan eller i tillämpningen av antagningskriterierna, kan du lämna in en ansökan om ändring.